CPH+ Regnskab tilbyder regnskabsassistance, som giver værdi. Vi leverer struktur i form af økonomisystemer, som er tilrettet din virksomheds forretningsprocesser.

Uanset om du er en lille erhvervsdrivende med få bilag eller en større virksomhed, som har brug for en bogholder på kontoret 2 gange om ugen, så kan vi levere.  Vi kan sørge for, at du som virksomhed kun skal fokusere på at drive forretning, så holder vi styr på løn, bilag, fakturaer, moms, skat og årsafslutning.

Faste priser

Vi har udviklet interne processer, som sikrer, at deadlines bliver overholdt, og derfor kan vi tilbyde faste, fair og gennemskuelige priser. Du ved, hvad du kan regne og budgettere med – det giver tryghed og stabilitet i din virksomhed.

Vi tilbyder følgende ydelser:

 • Lej en bogholder/vikarservice
 • Finansbogholderi, herunder afskrivninger og periodiseringer
 • Fakturering, herunder elektronisk fakturering til offentlige kunder (EAN)
 • Betaling af regninger i netbank
 • Debitorstyring – bogføring/kontrol af betaling fra kunder
 • Kreditorstyring – bogføring/rettidig betaling af leverandører
 • Afstemninger af bank, debitorer, kreditorer m.v.
 • Forbrugsregnskaber (fordeling)
 • Momsregnskab – rettidig indberetning/betaling samt EU-salg/ før ”listeangivelser”
 • Lønadministration – rettidig afregning af løn, A-skat, AM-bidrag samt indberetning til e-indkomst og ansøgning om lønrefusion, AER m.v.
 • Indberetninger til offentlige myndigheder, herunder XBRL til Erhvervsstyrelsen
 • Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter
 • Budgetopfølgning
 • Udarbejdelse af forretningsgange
 • Måneds-/årsafslutning
 • Klargøring til revisor
 • Diverse ad hoc-opgaver
 • Årsregnskaber med selvangivelse for personlige erhvervsdrivende
 • Virksomhedsskatteordning for selvstændige
 • Årsregnskaber for selskaber som har fravalgt revision, inkl. selskabsselvangivelse, XBRL indberetning og udbytteerklæringer.

Årsregnskaber for selskaber med revision varetages i samarbejde med vores samarbejdspartnere.