Vi yder en høj service, hvor du som kunde, kan være sikker på, at pengene passer og at alle regnskaber bliver leveret til tiden. Men det kan vi jo sagtens sige, så se her, hvad nogle af vores kunder siger:

Besparelse på revisorregningen

Helene har en dyb indsigt i alle regnskabsmæssige processer og forhold. Det indebærer, at hun har været en aktiv spiller i den initielle udarbejdelse af retningslinjer for bogføring og regnskab i SCR Ciklum. Hun har i flere år på forbilledlig vis forestået den løbende kontering, bogføring og regnskabsafstemning såvel som den løbende månedlige rapportering til ledelse og bestyrelse. Endelig udarbejder hun på selskabets vegne det årlige revisorklare materiale. Det giver både løbende en sikkerhed for at “tingene er i orden” og samtidig en besparelse på revisorregningen.

Henning Søgaard Nielsen SCR Ciklum A/S

Velafstemt og overskueligt

De bogholderier CPH+ Regnskab afleverer til os til videre arbejde, har i alle tilfælde fremstået velafstemte og overskuelige. Ved afleveringen til os har vi altid fået en såkaldt ’revisormappe’ med de relevante afstemninger, hvorved vort arbejde er smidiggjort. Det til os afleverede materiale har altid båret præg af at være kompetent og professionelt udført. Helene er en omhyggelig og grundig bogholder. Helene har forståelse for revisors arbejde og på denne måde bibringer hun kunden en besparelse i revisorregningen idet hun på kompetent vis forbereder bogholderiet til revision.

Christian Danielsen Revisionsfirmaet Christian Danielsen ApS

En tryghed, jeg ikke ville være foruden

Jeg har været kunde hos CPH Plus i flere år og ved I hvad? Det er den bedste beslutning jeg har truffet for mit firma. CPH Plus sørger for alt indenfor bogføring, afstemning og regnskab - de henter sågar bilag på min adresse. De kører min løn, indberetter MOMS og SKAT – ja alle de opgaver, jeg ikke selv kan nå at fixe i min virksomhed. Serviceniveauet er højt, der er styr over sagerne og professionalismen står øverst på dagsordenen. Og det giver mig en enorm tryghed. En tryghed, jeg ikke ville være foruden.

Signe Sehested Lund Signe & Co. ApS

Troværdig sparringspartner

Helene er en særdeles omhyggelig, dygtig og troværdig sparringspartner i firmaets daglige drift. Hun har indgående kendskab til mange økonomifunktioner og da hun samtidig er underholdende og sjov, gør hun det daglige arbejde med bogholderiet til en fornøjelse.

Bjarne Mess eMailsignatur