Vi ved meget, men ikke alt. Derfor har vi tilknyttet et ekspertpanel af jurister og revisorer, som sikrer, at vi i tvivlstilfælde hurtig kan give den rette og mest kompetente rådgivning. Det er en del af den service, vi yder vores kunder.

Sådan fungerer eksperthjælpen

I det daglige arbejde kan der opstå tvivlsspørgsmål, hvor det kan være nødvendigt at spørge en ekspert. Her benytter CPH+ Regnskab sig af sit ekspertpanel, hvor vi hurtigt kan få et svar og vurdere, om det kræver, at der oprettes en sag, hvor der skal særlig ekspertbistand på.

Hurtigt svar

Du vil altid med kort varsel kunne få svar på de fleste spørgsmål vedrørende:

  • Skatteretlige spørgsmål (indkomster og fradrag)
  • Moms
  • Afgifter

Specialist-hjælp ved komplekse opgaver

  • Stiftelse af selskab
  • Råd og vejledning omkring valg af virksomhedsform
  • Omstrukturering af virksomhed
  • Rådgivning vedrørende udlandsbeskatning
  • Opgørelse af ejendoms- og aktieavancer
  • Gave- og boafgift (arveafgift)